अद्ययावत बातम्या
कार्यक्रम अंदाजपत्रक प्रकाशन, २०२२ - २०२३
जी डी सी आणि ए व सी एच एम परीक्षा मे, 2018 परीक्षेची ऑनलाइन अर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्याबाबत
जी डी सी आणि ए व सी एच एम परीक्षा नावनोंदणी मे 2018 ऑनलाइन उपलब्ध आहे (ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची अखेरची तारीख 28-03-2018 आहे.)
नामतालीकेसाठी अस्विकृत केलेल्या अर्जदारांना दिनांक 31 जुलै 2017 ते 6 ऑगस्ट 2017 या कालावधीत रिसबमीटची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
अस्विकृत अर्जदारांनी आवश्यक ती कागदपत्रके पून्ह: अपलोड/रिसबमीट करणेसाठीचा कालावधी
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभागातील (खुदद) आस्थापनेवरील मंजुर, भरलेली व रिक्त पदेयाबाबतची माहिती.
सन 2017-20 या कालावधीसाठी तयार करावयाच्या लेखापरीक्षक नामतालीकेवर नोंदणीकृत होणेसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करणेच्या अंतिम ताखेत वाढ करण्यात आलेली असून सदरचा सुधारीत कालावधी दिनांक 27 एप्रिल 2017 ते 29 मे 2017 असा राहील.
सन 2017- 2020 या कालावधीतील लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेकरीता ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत. अंतिम दिनांक २२-०५-२०१७. (ऑनलाईन अर्ज भरणेसाठी मुखपृष्ठावरील लेखापरीक्षक लॉगइन टॅबवर क्लिक करावे.)
सहकार पुरस्कार 2015-16 i) अर्ज नमुना व जोडावयाची कागदपत्रे ii) छाननी निकष आणि शासन निर्णय
“ सहकार पुरस्कार 2015-16 ” चे प्रस्ताव सहकारी संस्थांनी दि.15.09.2016 ते दि.7.10.2016 या कालावधीत सादर करावा.
जी. डी. सी. आणि ए. व सी.एच.एम २०१६ परीक्षेसाठी,ऑन लाईन अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख वाढवून १५/०३/२०१६ पर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच परीक्षा शुल्क बँकेत भरण्याची मुदत १९/०३/२०१६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
जीडीसीए आणि सीएचएम 2015 चे Result पाह्ण्यासाठी येथे Click करा
सुधारीत लेखापरीक्षक नामतालिका - Click to Download News
11 June 2015 लेखापरीक्षक प्रमाणीकरण/व्हॅलीडेशन चे सुधारीत वेळापत्रक (लेखापरीक्षक नामतालिका) News
अस्विकृत लेखापरिक्षकांनी दि. ०३ June २०१५ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज दुरूस्त करावेत. News
जी डी सी ए / सी एच एम परिक्षार्थीं यांनी कृपया आपल्या GDCA Account (https://gdca.maharashtra.gov.in/) येथे लॉग इन करावे आणि "My Account" menu मधून हॉल तिकिट प्रिंट करावे.
ज्या GDCA / CHM परिक्षार्थींना आपले अर्ज resubmit करावयाचे आहेत त्यांनी online resubmission कृपया १४-०५-२०१५ (११ः५९ PM) पूर्वी करावे. या पूर्वीच resubmission केले असल्यास पुनः करण्याची आवश्यकता नाही.
जी डी सी आणि ए व सी एच एम परीक्षा नावनोंदणी मे 2015 ऑनलाइन उपलब्ध आहे (ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची अखेरची तारीख 10-03-2015 पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.)
जी डी सी आणि ए व सी एच एम परीक्षा नावनोंदणी मे 2015 ऑनलाइन उपलब्ध आहे
जी डी सी अँड ए आणि सी एच एम परिक्षा मे 2015 अधिसूचना,नियम, अभासक्रम (सिलॅबस) - मराठी
जी डी सी अँड ए आणि सी एच एम परिक्षा मे 2015 अधिसूचना,नियम, अभासक्रम (सिलॅबस) - इंग्रजी News
स्वीकृत लेखापरीक्षक पॅनेलची यादी - २०१४ News
प्रारूप सुधारित ऑडीट मॅन्युअल भाग 1 News
लेखा परिक्षण आदेश जारी करा - परिपत्रक News
लेखा परिक्षण आदेश जारी करा आमच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे News
ऑडिट परिपत्रक 2014 -15
निवडणूक नियमावली २०१४
असविकृत लेखापरीक्षकांसाठी प्रमाणिकरण सूचना
जीडीसीए / सीएचएम निकाल
अनिवार्य रिटर्न्स सादर करण्याची शेवटची तारीख , 2014 ते 30 सप्टेंबर आहे . News
ई-गव्हर्नन्स वर सचिव मुलाखत ई-गव्हर्नन्स मासिकातून News
लेखापरीक्षक ऑनलाईन नावनोंदणी साठी मॅन्युअल आता ऑनलाइन उपलब्ध आहे. News